www.Cavab-al.com

Suallarınıza mərcei-təqlidlərin dəftərxanalarından cavab alınır!

Risalələr
Ayətullah Məkarim

Murdarlığın sübuta yetmə yolları

Məsələ 136: Bir şeyin murdar olması üç yolla sübuta yetir:

1. İnsan buna əmin olmalıdır. Hətta ciddi bir güman bəs etmir. Bu əsasla, insan murdar zənn etdiyi yeməkxanalarda xörək yeyə bilər. Orada murdarlığa əminlik olarsa çəkinmək lazımdır.

2. Mal sahibi (ev sahibi, satıcı və ya xidmətçi) ixtiyarında olan şeyin murdarlığını bildirərsə kifayatdir.

3. İki, hətta bir nəfər ədalətli şəxs şəhadət verərsə kifayatdir.

Məsələ 137: Öncə pak olmuş bir şeyin sonradan murdarlanmasına şəkk edilərsə, həmin şey pakdır. Öncə murdar olmuş bir şeyin sonradan paklandığı şəkk edilərsə, həmin şey murdardır.

Məsələ 138: Əgər insan ixtiyarında olan iki qab və ya iki libasdan birinin murdarlandığına əmindirsə və hansı birinin murdarlandığını bilmirsə, hər ikisindən çəkinməlidir. Amma öz libası və ya istifadəsində olan başqa birinə məxsus libaslardan hansı birinin murdarlandığını bilməzsə, onlardan çəkinməməlidir.

Məsələ 139: Vasvası insanlar paklıq-murdarlıq məsələsində öz baxışın əhəmiyyət verməməlidirlər. Onlar adi şərtlərin hansı hallarda bir şeyi pak və ya murdar saymasını əsas götürməlidirlər. Vasvasılıqdan uzaqlaşmaq üçün ən yaxşı yol e’tinasızlıqdır.

Məsələ 140: İslam şəriəti paklıq-murdarlıq məsələlərinə ifrat diqqət yetirilməsini bəyənmir, vasvasılıq yaradacaq həddə ehtiyatı nöqsan sayır.

Məsələ 141: İnsan bir şeyin murdarlanmasını güman etdikdə araşdırma aparmamalı, sual verməməlidir. Əgər həmin axtarış vasvasılığa səbəb olarsa bəyənilmir.

Məsələ 142: Paklıq-murdarlıq qaydalarına riayat etməklə yanaşı müstəhəbdir ki, bədənin, libasın, evin, məskənin, miniyin və bütün yaşayış mühitinin təmizliyi gözlənilsin. İslam Peyğəmbəri (s) və mə’sum imamlar bu nöqtəyə əhəmiyyət vermişlər.


Oxunub: 1700

dəfə

.
Saytlar
Ayətullah Xameneinin rəsmi saytı Ayətullah Sistaninin rəsmi saytı Ayətullah Məkarimin rəsmi saytı Ayətullah Vəhidin rəsmi saytı Ayətullah Fazilin rəsmi saytı Ayətullah Behcətin rəsmi saytı